Lietošanas noteikumi.

Mājas lapas www.fotokalendari.lv lietošanas noteikumi ir saistoši katram Fotokalendāri mājas lapas Lietotājam/Klientam.


1. Pakalpojumi.


www.fotokalendari.lv piedāvā Lietotājam/Klientam, izveidot savu lietotāja kontu, izveidot un pasūtīt fotokalendārus, kā arī pasūtīt citus mājas lapā piedāvātos foto produktus.


2. Reģistrācija.


Izveidojot Fotokalendāri Lietotāja kontu un reģistrējoties, Jūs piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, un šī piekrišana turpmāk kalpos kā likumīgi saistoša vienošanās starp Lietotāju un SIA L&B (Fotokalendāri mājas lapa ir SIA L&B īpašums). Fotokalendāri patur sev tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas Lietošanas noteikumos, bez iepriekšēja brīdinājuma. Fotokalendāriem nav pienākums informēt Lietotāju par veiktajām izmaiņām. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas mājas lapā www.fotokalendari.lv.


3. Lietotāja e-pasts un parole.


Piekrītot kļūt par Lietotāju/Klientu, Jums ir jānorāda sava aktīva e-pasta adrese un jāievada Jūsu izdomāta parole.  Ievadot Lietotājvārdu un paroli, jānospiež poga Reģistrēties. Ievadot paroli Jūs uzņematies atbildību par paroles konfidencialitāti.


4. Lietotāja statusa saglabāšanas Noteikumi.


Lietotājs ievēro šos Noteikumus un darbojas saskaņā ar tiem. Gadījumā, ja Lietotājs neievēro Noteikumus, Fotokalendāri ir tiesīgs pārtraukt Lietotāja piekļuvi Pakalpojumam, vai izdzēst Lietotāja kontu.


5. Lietotāja izvietotais/pasūtītais Saturs.


Savā Lietotāja kontā iesūtītais un  izmantotais materiāls netiek koriģēts,  rediģēts un citādi pārveidots, par iesūtīto un izmantoto materiālu pilnībā atbild Lietotājs. Lietotājam nav atļauts izmantot Fotokalendāri pakalpojumus, lai izgatavotu ES likumdošanā aizliegta satura materiālus. Fotokalendāri patur tiesības pieņemt un veikt jebkurus nepieciešamos mērus, lai novērstu prettiesisku Pakalpojuma lietošanu.


6. Digitālo bilžu uzglabāšana.


Fotokalendāri neveic digitālo bilžu uzglabāšanu. Pasūtot Pakalpojuma sadaļā izvēlēto produktu, Jūs mums nosūtat failus pasūtījuma izpildei. Izpildot Jūsu pasūtījumu, mēs 10 dienu laikā automātiski dzēšam Jūsu iesūtītos failus.


7. Privātums. Skatiet sadaļu Privātums.


8. Pasūtījumu izpilde un maksājumu nosacījumi.


Visas cenas norādītas ar PVN.

Veicot pasūtījumu, Jums ir jāveic samaksa par Jūsu izvēlēto pakalpojumu, samaksu varat veikt  ar bankas karti internetā, vai veikt apmaksu izmantojot savu internetbanku (SEB, Swedbank, Citadele utt.).

Veicot pasūtījumu, Jūs saņemat savā e-pastā Jūsu pasūtījuma Nr., izgatavošanas laiku, kopējo pasūtījuma summu.

Jūsu pasūtījums tiek izpildīts pēc samaksas saņemšanas, ja neveicat pasūtījuma apmaksu, pasūtījums netiek izgatavots un Jums nosūtīts.

Fotokalendāriem ir tiesības sūtīt atgādinājumu uz Jūsu e-pastu, lai informētu par klienta pasūtījuma izpildi un nepieciešmību izņemt pasūtījumu.

Neizņemtie pasūtījumi tiek glabāti 90 dienas.


9. Pasūtījumu saņemšana.


Pasūtījumus ir iespējams saņemt Jūsu norādītā Fotolukss veikalā, pasta nodaļā vai Circle K, tajā datumā un laikā, kas norādīts Jūsu saņemtajā e-pastā, par pasūtījuma saņemšanu un apstiprināšanu.


10. Preces/Pakalpojuma atgriezšanas noteikumi.


Saņemot savu pasūtījumu, Klients ir tiesīgs 14 dienu laikā atgriezt preci/pakalpojumu (kalendāru, kanvu utt), Fotokalendāriem norādot preces defektus un/vai nepilnības, kas neapmierina Klientu.

Fotokalendāriem ir pienākums trīs dienu laikā sniegt atbildi Klientam.

Fotokalendāri vienojas ar Klientu par preces pakalpojuma apmaiņu/pārtaisīšanu un/vai atgriež Klientam samaksāto naudu par nekvalitatīvu preci/pakalpojumu. Samaksa par nekvalitatīvu preci/pakalojumu trīs dienu laikā tiek ieskaitīta Klienta norādītā kontā.

Izdevumus, kas Klientam jāmaksā atgriežot preci/pakalpojumu sedz Fotokalendāri, preces/pakalpojuma kvalitātes pārbaudi apmaksā Fotokalendāri.


Lai klients atgrieztu preci/pakalpojumu, jāsazinās pa tel. 28664600, vai epastu info@fotokalendari.lv


11. Strīdi.


Visi strīdi, kas rodas starp Lietotājiem un Fotokalendāriem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdi netiek atrisināti pārrunu ceļā, tad tie tiek risināti saskaņā ar LR likumdošanu.12. Lietošanas noteikumu maiņa.


Fotokalendāri ir tiesīgi veikt izmaiņas Lietošanas noteikumos par to atsevišķi nebrīdinot esošos Lietotājus. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties, pēc to publicēšanas www.fotokalendari.lv mājas lapā .

Privātums.

Mērķis.


Privātuma Politikas mērķis ir aprakstīt kā Fotokalendāri apkopo, izmanto un lieto informāciju par Jums, izmantojot mūsu mājas lapu www.fotokalendari.lv. Izlasiet un iepazīstieties ar šo doukumentu, kuŗš atspoguļo kā mēs izmantojam un lietojam Jūsu nosūtītos failus un personīgo informāciju. Vispārīgie noteikumi kā var lietot vietni www.fotokalendari.lv ir aprakstīti Lietošanas noteikumos. Jautājumu gadījumā par Privātuma noteikumiem lūgums sazināties pa e-pastu info@fotokalendari.lv , vai info telefonu 28664600.


Kādu informāciju skar Privātuma politika?


Privātuma politika attiecas uz to informāciju, ko Jūs sniedzat mums noformējot pasūtījumu (vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nummurs), iegūtā informācija tiek izmantota lai identificētu Lietotāju, un sniegtu Jums nepieciešamo informāciju par Jūsu pasūtījuma izpildi un piegādi. Par nodotās informācijas korektumu atbild Lietotājs, īpaši jāpievērš uzmanība korektai e-pasta adreses ievadīšanai, jo tā ir pamatinformācija mūsu saziņai ar Jums.


Kam Jūs piekrītat, turpinot izmantot šo vietni?


Jūs, sniedzot personīgo informāciju mums, piekrītat, ka mēs iegūto informāciju varam uzkrāt, apstrādāt, izmantot un atklāt saskaņā ar Privātuma politiku un Lietošanas noteikumiem, un saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, Jūs varat nesniegt prasīto identifikācijas informāciju. Līdz ar to mums nebūs iespējams Jums sniegt Jūsu izvēlēto Pakalpojumu. Piekrītot Privātuma noteikumiem, Jums ir iespēja jebkurā laikā pārtraukt Jūsu doto piekrišanu šiem Privātuma noteikumiem, un savā Lietotāja profilā dzēst savu Lietotāja kontu.  


Kāda veida informāciju mēs apkopojam?


Fotokalendāri mājas lapā apkopo diva veida informāciju.

Apkopojam informāciju, kā Jūs lietojat mājas lapu (šī informācija nav personificēta). Tas attiecās uz informāciju par to - kad Jūs lietojat mūsu pakalpojumus, cik ilgi uzturaties mājas lapā, veicat vai neveicat pasūtījumus, kuras mājas lapas sadaļas aplūkojat, utt. Vēlreiz atgādinām, ka šī informācija nav personificējama.

Personiski identificējama informācija ir tā, kuru Jūs mums sniedzat pie Pasūtījuma noformēšanas – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nummurs (ja nepieciešams), piegādes adrese (ja nepieciešams). Šī informācija tiek izmantota, lai sazinātos ar Jums, sniegtu paskaidrojumus par Jūsu izvēlēto Pakalpojumu, paziņotu Jums par Pakalpojuma izpildi un par Pasūtījuma piegādi. Ar Jūsu piekrišanu mums ir iespēja Jums nosūtīt aktuālu Informāciju par mūsu mārketinga aktivitātēm, jauniem piedāvājumiem, darba laikiem svētku dienās.

Mūsu savstarpējā saziņā ir iesaistītas arī trešās puses pakalpojumi, t.i., banku norēķinu pakalpojumi, piegādes pakalpojumi. Fotokalendāri lūdz Jums norādīt minimāli nepieciešamo personīgo informāciju, lai būtu iespējams maksimāli kvalitatīvi  veikt nepieciešmās darbības, kas nodrošina Jūsu Paklpojuma kvalitatīvu izpildi. Par jebkāda veida informācijas apkopošanu un izmantošanu atbidību uzņemas pakalpojuma sniedzēja puse.


Kā mēs lietojam šo informāciju?


Informācija par Fotokalendāri mājas lapas apmeklējumu (šī informācija nav personificēta), tiek vākta statistikai par apmeklējuma biežumu, ilgumu, par mājas lapas sadaļu apmeklējumu, par to cik veikti, pabeigti/nepabeigti Pasūtījumi. Informācija tiek izmantota, lai izveidotu jaunus Jums intresējošus pakalpojumu piedāvājumus, lai veidotu uzņēmuma mārketinga politiku. Informācija tiek izmantota, lai uzlabotu un pilnveidotu mājas lapas darbības drošību.

Personiski identificējama informācija, ko Jūs sniedzat mums reģistrējoties savā Kontā, tiek izmantota tikai saziņai ar Jums, lai  informētu Jūs par jauniem mārketinga piedāvājumiem (ja Jūs esat devuši piekrišanu). Jūsu personiskā informācija netiks nodota trešām personām, izņemot Privātuma Politikas atrunātos gadījumos.

Fotokalendāri izmanto dāžādu pakalpojumu sniedzējus, pārdevējus un apakšuzņēmējus (pasūtijuma piegāde, norēķinu nodrošināšana, mārketinga pakalpojumi), kas mums palīdz nodrošināt kvalitatīvu Pakalpojumu Jums. Lai nodrošinātu apakšuzņēmēju kvalitatīvu darbību, mēs sniedzam minimāli nepieciešamo personas identificēsanas informāciju, kas apakšuzņēmējam ir nepieciešama, lai kvalitatīvi izpildītu viņa sniegto pakalpojumu.

Fotokalendāri saņemot Valsts institūciju (Tiesas, VID, Pašvaldību) pieprasījumu ir tiesīgs atklāt personiski identificējamu informāciju tikai saņemot tiesas spriedumu vai pieprasījumu.

Fotokalendāri ir tiesīgs atklāt Jūsu personīgi identificējamu informāciju gadījumos, kad uzskata, ka tas ir samērīgi, lai izmeklētu, novērstu vai reaģētu uz aizdomām par nelegālām darbībām, lai aizstāvētu Fotokalendāri mājas lapas lietotāju/ klientu un citu tiesības un īpašumu vai drošību.

Fotokalendāri ir tiesīgs nodot Jūsu personiski identificējamu informāciju pārņēmējam, pārstāvim vai jebkādai citai pēctecīgai vienībai, saistībā ar uzņēmuma pārdošanu, apvienošanos vai reorganizāciju.


Personīgi identificējamas informācijas uzglabāšanas ilgums.


Personīgi identificējama informācija tiek uzglabāta tik ilgi, cik tas mums nepieciešams. Ja, LR likumdošanā tiks noteikti citi noteikumi, šādas informācijas glabāšanai, Fotokalendāri izpildīs noteiktos nosacījumus.


Personiski identificējamas informācijas kofidencialitāte un drošība.


Fotokalendāri izmanto industrijas standarta fiziskos, tehniskos un administratīvos drošības rīkus, lai saglabātu Jūsu Personisko identificējamo informācijas konfidencialitāti un drošību. Fotokalendāri neatklās to trešai pusei, izņemot gadījumus, kas aprakstīti Privātuma politikā.


Personiski identificējamas informācijas labošana un dzēšana.


Jūs varat piekļūt savai Personiski identificējamai informācijai un pārliecināties par tās pareizību, veikt labojumus, ja tā ir novecojusi vai neprecīza, kā arī norādīt vai vēlaties saņemt reklāmas materiālus. Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija attiecībā uz Jūsu tiesībām, Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu info@fotokalendari.lv.

Informācija, ko mēs Jums sniedzam: piekļuve jebkādai Personiski identificējamai informācijai par Jums, kas mums pieejama. Jūs varat aizliegt izmantot Jūsu Personīgi identificējamo informāciju tiešā mārketinga mērķiem, veikt labojumus Personīgi identificējamā informācijā, kas ir nepareiza vai novecojusi, dzēst visu Jūsu Personīgi identificējamo informāciju, kas mums ir pieejama, ierobežot veidu, kādā mēs izmantojam/apstrādājam Jūsu Personīgi identificējamo informāciju.


Jautājumi, ieteikumi un sūdzības.


Ja Jums ir radušies jautājumi, ierosinājumi, sūdzības attiecībā uz privātumu, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@fotokalendari.lv


Izmaiņas mūsu Privātuma politikā.


Fotokalendāri periodiski pārskata Privātuma politikas nostādnes un tās var mainīties. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā no izmaiņu brīža pēc to publicēšnas mājas lapā. Par izmaiņām, kas būtiski skar Lietotāja tiesības un pienākumus mēs Jūs personīgi informēsim.  

Sīkdatņu izmantošanas mērķis.

Fotokalendāri savā mājas lapā www.fotokalendari.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu savu pakalpojumu kvalitāti un apmierinātu Lietotāja vajadzības un vēlmes, lai piedāvātu tādus Pakalpojumus/produktus, kādus vēlas Lietotājs.


Kas ir sīkdatne?


Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas uz Jūsu iekārtas (datora, planšetdatora, viedtālruņa), kad Jūs apmeklējat mājas lapu. Tad kad Jūs vēlreiz apmeklējat šo pašu mājas lapu, Jūsu pārlūkprogramma nolasa šo teksta datni un nosūta tās saturu atpakaļ uz serveri, kas to izveidoja. Ja vēlaties par sīkdatnēm uzzināt vairāk, apmeklējiet saiti : www.allaboutcookies.org.


Kāda veida sīkdatnes Fotokalendāri izmanto?


Fotokalendāri izmanto diva veida sīkdatnes – mūsu pašu sīkdatnes un sīkdatnes no Google Analytics.


Fotokalendāru sīkdatņu izmantošana.


Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu mūsu mājas lapas korektu un pārskatāmu darbību.


Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes veids Uzglabāšanas laiks Sīkdatnes mērķis

allow-cookies Funkcionāls, nesatur Personīgi identificējamu informāciju Beztermiņa, pēc Jūsu izvēles atļaut/aizliegt. Tiek izmantots, lai izanalizētu, vai Lietotājs ir atļāvis/aizliedzis izmantot identificējošās sīkdatnes.

HiDPI Funkcionāls, nesatur Personīgi identificējamu informāciju Beztermiņa, nosaka lapas apmeklējuma laiku Tiek izmantota, lai piedāvātu Jums tādas izšķirtspējas attēlus atkarībā no Jūsu iekārtas ekrāna iespējām.

language Funkcionāls, nesatur Personīgi identificējamu informāciju 30 dienas kopš pēdējā lapas apmeklējuma Tiek izmantota, lai saglabātu Jūsu izvēlēto sistēmas valodas iestatījumu, lai nākamreiz atverot mājas lapu, tā tiktu attēlota Jūsu izvēlētajā valodā

PHPSESSID Obligāts, nesatur Personīgi identificējamo informāciju Lapas apmeklējuma sesijas laiks Tiek izmantota, lai identificētu Jūsu sesiju starp visām citām sesijām uz mūsu servera, identificējot, ka tikai Jums ir pieeja Jūsu Pasūtījumam

Google Analytics sīkdatņu izmantošana


Fotokalendāri izmanto Google pakalpojuma Google Analytics sīkdatnes, kas tiek saglabātas uz Jūsu iekārtas, lai analizētu lietotāju aktivitāti mūsu mājas lapā. Google Analytics serviss  apkopo anonimizētus standarta žurnāla reģistra datus, iekaitot pieslēguma laiku, pieslēguma ilgumu, fiksē IP adresi un anonīmu informāciju par veiktajām darbībām mūsu mājas lapā.

Informācija no šīm sīkdatnēm, kas satur informāciju par darbībām Fotokalendāri mājas lapā tiek nosūtītas uz Google serveriem, kas atrodas ārvlstīs (ES, gan ārpus tās) un tur tiek uzglabātas.

Saskaņā ar Google lietošanas noteikumiem (https://www.google.com/inti/lv/policies/terms/) un Google Analytics pakalpojuma noteikumiem (https://www.google.com/analytics/terms/us.html). Google uzglabā un izmanto šo informāciju, lai ļautu Fotoluksam novērtēt mājas lapas www.fotokalendari.lv lietojumu un sagatavotu atskaites par lietotāju aktivitātēm mājas lapā .

Jūsu IP adrese tiek saglabāta un apstrādāta saīsinātā un šifrētā formā.


Kā ierobežot vai atspējot Google Analytics sīkdatņu lietojumu, vai atslēgt tās pilnībā?


Fotokalendāri neizmanto sīkdatnes, kas satur Jūsu Personīgi identificējamu informāciju, taču, ja Jūs vēlaties bloķēt vai dzēst sīkdatnes, ko saglabā mūsu mājas lapa, Jūs varat lejuplādēt un uzstādīt savā datorā Google Analytics Op-out pārlūkprogrammas spraudni, tas aizliegs Google Analytics ievākt un uzglabāt sīkdatnes. Taču uzstādot šādu sīkdatnes bloķētāju, ir iespējamas mūsu mājas lapas darbības traucējumi un var tikt apgrūtināta kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana.